Hopp til innhold

Rejlers Embriq med nordisk satsning på digitalisering

Rejlers satser kraftig på mulighetsrommet som ligger i digitalisering av infrastruktur og smart håndtering av store datavolum. Derfor gjøres det nå en operativ og markedsmessig konsolidering av selskap som inngår i Rejlers IT Solutions, som fremover vil fremstå samlet under forretningsområdet «Rejlers Embriq».

Rejlers Embriq, Energitjänster og ComIT blir ett
Rejlers Embriq AS, Embriq AB, Rejlers Energitjänster AB og Rejlers ComIT AB har i dag store likheter med hensyn til strategi, kompetanse, kunder, produkter og tjenester. For å skalere på synergieffekter samles disse selskapene i en enhet som vil ha en felles nordisk ledelse. Den nye enheten vil markedsmessig fremstå som «Rejlers Embriq», og det legges opp til betydelige vekstambisjoner innen markeder som energi, retail og samferdsel.

Større markedstrykk gjennom bedre synlighet
– Den nye enheten vil få økt markedstrykk gjennom å fremstå samlet bak profilen Rejlers Embriq. Forretningsområdet vil med utgangspunktet i eksisterende kundeportefølje på tvers av nordiske land og lang erfaring være svært godt posisjonert på leveranser knyttet til digitalisering av fysisk infrastruktur. Gjennom betydelig bedre synlighet vil vi få et forsterket moment til å utvikle, markedsføre og selge tjenester under denne profilen, sier Thomas Pettersen, Adm. dir i Rejlers Embriq. – I tillegg vil vi få betydelig effekt når vi kobler sammen kompetansen som finnes hos de ansatte i disse selskapene, med et felles koordinert løp for videre utvikling, sier Pettersen.

Betydelig aktør innen digitalisering
– Grepet vi nå gjør vil gi nye muligheter for de ansatte til å være del av en slagkraftig kompetanseorganisasjon som skal utvikle og levere en rekke spennende nye produkter og tjenester i årene som kommer, sier Thomas Pettersen, og fortsetter: – Vi lever i ekstremt spennende tider hvor digitalisering og intelligent håndtering av enorme mengder data gir en rekke nye muligheter for våre kunder, eksempelvis betydelig forbedringer og kostnadsbesparelser innen proaktiv og intelligent drift, og bedre beslutningsunderlag gjennom maskinlæring og pattern recognition. – Enheten blir en betydelig aktør på nordisk nivå og med internasjonalt potensiale og Rejlers Embriq vil fremstå som den opplagte partneren for digitalisering av fysisk infrastruktur. Rejlers Embriq leverer tjenester som gir betydelig økt konkurransekraft, lavere risiko og skalerbare kostnader for kundene våre. At vi nå samler all denne kompetansen i et felles miljø vil gi oss mange fortrinn, avslutter han.

Januar 2017
Arbeidet med den operative og markedsmessige samordning av enhetene er pågående og Rejlers Embriq vil fra januar 2017 fremstå som en integrert enhet. Totalt vil Rejlers Embriq bestå av ca 150 ansatte og ha en årlig omsetning på ca 350 mill NOK. Forretningsområdet vil ha kunder i alle de nordiske landene, og vil være spesielt godt posisjonert innen digitalisering av fysisk infrastruktur med solid kompetanse og betydelige markedsandeler innen kraftsektoren (Smartgrid teknologi), retail og samferdsel.

2020-3030-4040
Peter Rejler kommenter den nye enheten slik: – Dette ligger helt på linje med vår visjon om «2020-3030-4040» og jeg ser frem til å følge Rejlers Embriq videre som vår spydspiss innen digitalisering av fysisk infrastruktur».

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

Se kart

Halden

Besøksadresse

Embriq AS, Violgata 8
1776 Halden

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-02 Göteborg, Sverige

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61Motala, Sverige

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart