Hopp til innhold

Kompetent seniormiljø med utstrakt erfaring

Embriq leverer konsulenttjenester til alle typer bedrifter. Våre kunder er vanligvis å finne innenfor energi, telekom, offentlig forvaltning og bank- og finansnæring. Embriq skiller seg ut som et kompetent seniormiljø med ustrakt erfaring. Vårt bidrag er ofte basert på spisskompetanse levert fra en eller flere konsulenter der målet er å skape forretningsmessig gevinst.

Rådgivning

Embriq har senior kompetansemiljø med svært erfarne konsulenter som gir råd og veiledning til kunder i flere bransjer.
Våre rådgivere hjelper til med å identifisere og utvikle prosesser slik at virksomheter kan oppnå sine strategiske mål og gjøre veien til mest mulig lønnsom bruk av IT kortere. Embriq gir råd innen prosess, teknologi og arkitekturvalg, særlig innen energi sektoren hvor vi har mange konsulenter med lang erfaring og fartstid. Embriq gir teknologiuavhengige råd og jobber i landskapet mellom forretning og IT.

Arkitektur

Effektiv og lønnsom IT krever god arkitektur. Embriq har spesielt kompetanse innen mellomvare og integrasjonsarkitektur som er en stadig viktigere forutsetning for å skape verdi ut av økende kompleksitet i applikasjonslandskapet. Arkitektur på alle nivåer krever erfarne konsulenter som kan vurdere fleksibilitet, innovasjon, skalerbarhet og økt forretningsverdi opp mot stabilitet, risiko og kostnader. Vår styrke ligger i å gjennomføre endringer ofte uttrykt gjennom integrasjonsarbeid for å høyne forretningsverdi og redusere kostnader. Integrasjon handler om å få tjenester til å fungere på tvers av komplekse løsninger og levere forventet resultat. Vi er teknologisk pragmatiske og bruker den teknologien som våre kunder prefererer, men gir gjerne anbefalinger basert på våre erfaringer. Embriq er Oracle SOA Specialized Partner og Gold Partner med Oracle.

Systemutvikling

Embriq har et senior miljø innen utvikling, både på java og .net teknologier. Vi mestrer de fleste rammeverk og metoder hvor fellesnevneren er å levere etter forventning og avtale.
Embriq har meget god erfaring på mellomvare og integrasjonsutvikling og har stått for noen av de mest omfattende integrasjonsprosjektene i Norge innen telekom, media og energi. Leveransene spenner fra tjenesteorienterte løsninger til mellomvareløsninger, samt til mer dedikerte industriløsninger med spesielle krav og behov.
Våre konsulenter leverer i dag løsninger både i form av tyngre kjernesystemer og mer lettbente brukerflater på en løsningsorientert, unik og innovativ måte.

Kontaktperson

  • kambiz_karimiha

    Kambiz Karimiha

    Direktør Consulting (+47) 90 51 25 01