Hopp til innhold

Your digital future

Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger. Vi tilbyr tjenester gjennom hele livsløpet fra behovsanalyse og kravspesifikasjon, til implementering, drift og forvaltning. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT.


Fakta

Rejlers Embriq AS leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg. Embriq fremstår i dag som et integrert høykompetanseselskap gjennom forretningsområdene Consulting, Software, og Operations. Embriq inngår i Rejlers. Årlig omsetning er ca 260 MNOK og vi har p.t. ca 130 ansatte. Embriq skiller seg ut gjennom å ha unik erfaring og kompetanse, samt produkter som er unike til sitt formål. Embriq er et innovativt selskap som i enhver leveranse har som målsetting å oppnå maksimal forretningsverdi for våre kunder, gjennom hele løsningens levetid.

Spisskompetanse

Våre høyt utdannede «Embriqere» evner å arbeide i aksen mellom forretning og teknologi, noe som gir innovasjonsmoment og gevinst for våre kunder. Vi arbeider etter anerkjente metodeverk som sikrer kvaliteten i våre leveranser. Med vår unike, tverrfaglige spisskompetanse ser vi fort hvor skoen trykker, og av samme årsak har vi mulighet til å levere fleksible løsninger. Med Embriq kan du være sikker på at vi alltid har med oss livsløpsperspektivet når vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger.

Fremtidens IT-løsninger

Det er vår visjon. Drevet frem av klimautfordringene og ny teknologi står hele energisektoren ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt. Fremtidens strømnett vil bli preget av nye fornybare energikilder, lokal produksjon og betydelige endrede forbruksmønstre. Dette vil stille helt nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Samme trend er tydelig innenfor andre infrastruktur-tunge sektorer.
Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet. Det handler ganske enkelt om – Your digital future!

Ledelsen