Hopp til innhold

Markedets mest moderne løsning for effektiv datahåndtering

Quant er løsningen for fremtidens energiselskap. Basert på skalerbare skybaserte løsninger, kombinert med analyseverktøy for drift av kommunikasjonsnett og el-nett, gir Quant et effektivt verktøy for det moderne digitale energiselskap. Quant tilbyr sikker håndtering og bearbeiding data for et stort antall digitale måle-enheter, og kombinerer dette med en komplett Elhub tilpasset integrasjon. Med Quant sikres den digitale fremtid!

Databehandling og -analyse

Quant samler inn og behandler et stort antall dataelementer fra energiselskapets avanserte målesystemer. Data blir analysert for å sikre en best mulig drift av både kommunikasjonsnettet og el-nettet. Avanserte dashboard presenterer status på systemets viktige områder.

Skalerbar og sikker integrasjon

Moderne skyteknologi bidrar til skalerbar og sikker løsning for integrasjon. Elhubs prosesser for måledata og markedsdata blir kontrollert og håndtert i Quant. Effektiv integrasjon med Quant mellom systemaktører sikrer en optimal forretningsdrift hos nettselskapet.

Automatiserte driftsfunksjoner

Avansert analyse og dashboard gir rask oversikt over hendelser i nettet. Filtrering og prioritering benyttes for å gi brukeren mest mulig effektiv bearbeiding. En smart kartfunksjon bidrar til god oversikt over relasjoner, prioriterte hendelser og feilsituasjoner.

Quant moduler

MDM

MDM

Quant MDM gir deg markedets beste løsning for datahåndtering av måledata og avansert nettinformasjon. Ved å knytte måledata sammen med forretningsprosesser får netteier en kraftfull utnyttelse av investeringer i målerutstyr. Løsningen er fleksibel og støtter fremtidige valg av teknologi og kommunikasjon. Løsningen har flerbruker-støtte, slik at nettselskaper kan kjøre felles drift. Løsningen er også tilpasset som SaaS.

Control

Control

På bakgrunn av AMS-prosjekter som Embriq har gjennomført, har vi utviklet Quant Control som gir betydelig gevinst i effektivisering og risikokontroll av AMS. Applikasjonen gir nettselskapet kontroll over alle hendelser i AMS-verdikjeden og basert på automatiserte funksjoner blir viktig og prioritert driftsinformasjon raskt og brukervennlig presentert. Automatiserte funksjoner og prosessorientert drift bidrar til at store datamengder kan håndteres av få operatører.

Flow

Flow

Flow er en moderne skybasert løsning for å håndtere integrasjon for energibransjen. Løsningen håndterer Elhub integrasjon for både kraft- og nettselskap, samt integrasjoner for KIS og arbeidsordre. Sikkerhet og sporbarhet er sentrale funksjoner i løsningen. Flow er integrert med markedets mest benyttede AO og KIS løsningen, og kan leveres både integrert med Quant og andre måledatasystemer.

SAAS

SAAS

All programvare fra QUANT kan også tilbys som en tjeneste (Cloud). Embriq har lang erfaring med IT-drift og applikasjonsforvaltning for en rekke bedrifter. Avhengig av avtalenivå etablerer vi en løsning som tilfredsstiller forventninger og krav, der sikkerhet og stabilitet er nøkkelord. En Cloud løsning reduserer dine behov for investeringer og ressurser betydelig. Samtidig gir det deg en god trygghet for leveranse og tilgjengelighet.

Kundecase

Nettalliansen inngår 10 års avtale med Embriq

quant_case_nettalliansen

Embriq AS har inngått avtale med Nettalliansen AS om innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Embriq skal levere og drifte en nøkkelferdig løsning som innebærer nye smarte strømmålere til over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

Les mer

Kontaktpersoner