Hopp til innhold

Intelligente IT-løsninger for bedre trafikkflyt

IT er kritisk for å sikre god utnyttelse av infrastrukturen innen samferdsel. Dette gir miljøfordeler, effektivitetsgevinster og god trafikksikkerhet, og er en vesentlig forutsetning for å realisere fremtidens smarte byer. Vi leverer løsninger i hele verdikjeden mot stat, kommune og private aktører i Norden, hvor sikker kommunikasjon og pålitelig informasjonsflyt er kritisk, samtidig som vi ivaretar behovene knyttet til betalingsløsninger for vei og parkering.

Make it work

I rollen som systemintegrator tar vi ansvaret for innsamling, behandling og analyse av trafikkdata fra ulike kilder og leverandører, og vi kan også drifte fysisk infrastruktur. Vi sørger for at data kommer dit de skal, i rett tid og i rett kvalitet. Eksempel på kilder er data fra sensorer, kamera, dynamiske skilt, bomringer, støymålere og luftkvalitetsmålere. Vi prissetter og klargjør data for analyseformål, og vi kan også utføre selve analysen. Løsningene våre er generiske og leverandøruavhengige, noe som gir fleksibilitet ifht. valg av infrastruktur. Våre løsninger gir oversikt og kontroll over trafikkbildet, forbedret trafikkavvikling, økt trafikksikkerhet og miljøgevinster.

Sikkerhet

Infrastruktur for veinett og trafikk er samfunnskritisk og setter høye krav til pålitlighet og sikkerhet. Disse nettverkene skiller seg fra et vanlig kontornett ved at det finnes en rekke distribuerte innganger til systemet.  Vi gjør design av nettverk for sikker og redundant kommunikasjon i kritiske installasjoner, og vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen testing med hensyn til sikkerhet og pålitlighet.

Adgangsadministrasjon

Vårt egetutviklede system holder oversikt over adgangskontroll til spesifikke områder hvor det kreves spesielle sertifiseringer for å ferdes. Vårt system blir brukt blant annet i tunneller og på industriområder. Systemet sjekker at underleverandører og deres personell har riktige serftifiseringer for å ferdes i definerte områder. Slik har man alltid kontroll over hvem som er hvor, noe som viktig i forhold til HMS-reglement, brann eller ulykker.

Connected Cars

I fremtiden vil alle biler være online – alltid! Connected Cars stiller helt nye krav til sikkerhet og kapasitet i de nettverkene som skal behandle data fra sensorer i trafikkbildet som brukerne av veinettet trenger. Vi har spisskompetanse og løser utfordringene slik at dataene kommer dit de skal.

Case

Kartverket fornyer SharePoint-avtale

kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og drifter det nasjonale eiendomsregisteret. Hvert år blir 1,5 millioner eiendommer tinglyst gjennom Kartverket, og hver dag blir det gjort 6 millioner oppslag i det nasjonale eiendomsregisteret. Kartverket drifter over 700 servere og har en datalagringskapasitet på 4 petabyte.

Les mer

Kontaktperson

Besøksadresse
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Besøksadresse
Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Besøksadresse
Embriq AS, Violgata 8
1776 Halden

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Besøksadresse
Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+ 46 70 993 43 14

retsales@rejlers.se

Se kart

Besøksadresse
Gamlestadsvägen 2, B19
415-02 Göteborg, Sverige

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+46 31 61 01 00

retsales@rejlers.se

Se kart

Besøksadresse
Turbinvägen 8
591-61Motala, Sverige

Fakturaadresse
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+46 141 22 48 60

retsales@rejlers.se

Se kart