Hopp til innhold

Kompetent seniormiljö med bred erfarenhet

Embriq levererar konsulttjänster för alla typer av företag. Våra kunder finns oftast inom energi, telekom, offentlig förvaltning och bank och finans. Embriq skiljer sig från mängden genom att vara en kompetent seniormiljö med bred erfarenhet. Vårt bidrag grundar sig ofta på spetskompetens levererad från en eller flera konsulter där målet är att skapa företagsekonomisk vinst.

Rådgivning

Embriq har en senior kompetensmiljö med mycket erfarna konsulter som ger råd och vägledning till kunder inom flera branscher.
Våra rådgivare hjälper till med att identifiera och utveckla processer så att företag kan uppnå sina strategiska mål och göra vägen till den mest lönsamma användningen av IT kortare. Embriq ger råd inom process, teknologi och arkitekturval, i synnerhet inom energisektorn, där vi har många konsulter med lång erfarenhet. Embriq ger teknologioberoende råd och arbetar i landskapet mellan företag och IT.

Arkitektur

Effektiv och lönsam IT kräver god arkitektur. Embriq har specialkompetens inom middleware och integrationsarkitektur som blir en allt viktigare förutsättning för att skapa värde av ökande komplexitet i applikationslandskapet. Arkitektur på alla nivåer kräver erfarna konsulter som kan värdera flexibilitet, innovation, skalbarhet och ökat affärsvärde i förhållande till stabilitet, risk och kostnader. Vår styrka ligger i att genomföra förändringar, ofta genom integrationsarbete för att öka affärsvärdet och sänka kostnader. Integration handlar om att få tjänster att fungera över komplexa lösninger och leverera förväntat resultat. Vi är teknologiska pragmatiker och använder den teknologi som våra kunder föredrar men ger gärna rekommendationer baserat på våra erfarenheter. Embriq är Oracle SOA Specialized Partner och Gold Partner med Oracle.

Systemutvikling

Embriq har en senior miljö inom utveckling, både på java och .net-teknologier. Vi bemästrar de flesta ramverk och metoder där den gemensamma nämnaren är att leverera efter förväntningar och avtal.

Embriq har mycket god erfarenhet av middleware och integrationsutveckling och har stått för några av de mest omfattande integrationsprojekten i Norge inom telekom, media och energi. Leveranserna spänner från tjänsteorienterade lösningar till middlewarelösningar, samt till mer dedikerade industrilösningar med speciella krav och behov.
Våra konsulter levererar i dag lösningar både i form av tyngre kärnsystem och lättare gränssnitt på ett lösningsorienterat, unikt och innovativt sätt.

Kontaktperson

  • kambiz_karimiha

    Kambiz Karimiha

    Konsultchef (+47) 90 51 25 01