Hopp til innhold

Your digital future

Embriq designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar. Vi erbjuder tjänster genom hela livscykeln, från behovsanalys och kravspecifikation, till implementering, drift och förvaltning. Embriq bidrar till företagsekonomisk vinst för våra kunder genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT.

Fakta

Rejlers Embriq AS levererar tjänster till kunder i hela Norden och är representerat i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg. Embriq är i dag ett integrerat högkompetensföretag inom affärsområdena Consulting, Software, och Operations. Embriq ingår i Rejlers. Årlig omsättning är ca 260 MNOK och vi har i dag ca 130 anställda. Embriq skiljer sig från mängden genom sin unika erfarenhet och kompetens, samt med produkter som är unika för sitt ändamål. Embriq är ett innovativt företag som har som målsättning att uppnå maximalt affärsvärde för våra kunder med varje leverans, under lösningens hela livslängd.

Spetskompetens

Våra högutbildade ”Embriqare” har förmågan att arbeta i gränslandet mellan företag och teknologi, vilket ger innovationskraft och vinst för våra kunder. Vi arbetar enligt erkända metoder som säkrar kvaliteten på våra leveranser. Med vår unika, tvärdisciplinära spetskompetens ser vi snabbt var problemet ligger, och av samma skäl kan vi leverera flexibla lösningar. Med Embriq kan du vara säker på att vi alltid har livscykelperspektivet i åtanke när vi designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar.

Framtidens IT-lösningar

Det är vår vision. Med klimatförändringarna och ny teknologi som drivkrafter står hela energisektorn inför ett paradigmskifte där digitalisering är central. Framtidens elnät kommer att präglas av nya förnybara energikällor, lokal produktion och påtagligt förändrade förbrukningsmönster. Detta kommer att ställa helt nya krav på hantering av enorma datamängder, realtidsdata och statusinformation – samtidigt som krav på drifts- och leveranskvalitet skärps. Samma trend är tydlig inom andra infrastrukturtunga sektorer.
Digitalisering ger bättre resursutnyttjande. Det handlar om att omsätta detta till vinster – för kunderna, samhället och miljön. Det handlar helt enkelt om – Your digital future!

Ledning