Hopp til innhold

Intelligenta IT-lösningar för ett bättre trafikflöde

IT är avgörande för att infrastrukturen inom samfärdsel ska utnyttjas effektivt. IT inom samfärdsel ger miljöfördelar effektivitetsvinster och god trafikksäkerhet och är dessutom en förutsättning för att framtidens smarta städer ska kunna bli verklighet. Vi levererar lösninger i hela värdekedjan till staten, kommunerna och privata aktörer i Norden där det är kritiskt med säker kommunikation och ett tillförlitligt informationsflöde samtidigt som vi tillgodoser behoven i samband med betallösningar för vägar och parkeringar.

Make it work

I rollen som systemintegratör ansvarar vi för insamling, behandling och analys av trafikkdata från olika källor och leverantörer, och vi kan också driva fysisk infrastruktur. Vi sörjer för att data kommer dit de ska, i rätt tid och med rätt kvalitet. Exempel på källor är data från sensorer, kameror, dynamiska skyltar, bommar, bullermätare och luftkvalitetsmätare. Vi prissätter och förbereder data för analysändamål, och vi kan också utföra själva analysen. Våra lösningar är generiska och leverantörsoberoende, något som ger flexibilitet vid valet av infrastruktur. Våra lösningar ger översikt och kontroll över trafikbilden, främjar minskad trafik, ökar trafiksäkerheten och ger miljövinster.

Säkerhet

Infrastrukturen för vägnät och trafik är samhällsviktig och ställer höga krav på pålitlighet och säkerhet. Dessa nätverk skiljer sig från vanliga kontorsnät genom att det finns en rad distriburerade ingångar till systemet. Vi designar nätverk för säker och redundant kommunikation i kritiska installationer, och vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom testning med hänsyn till säkerhet och pålitlighet

Administration av tillträde

Vårt egenutvecklade system sköter kontrollen av tillträdet till specifika områden där det krävs särskilda tillstånd för att färdas. Vårt system används bland annat i tunnlar och på industriområden. Systemet kontrollerar att underleverantörer och deras personal har rätt tillstånd för att färdas i definierade områden. På så sätt har man alltid kontroll över vem som är var, något som är viktigt med tanke på HMS-regler, brand och olyckor.

Connected Cars

I framtiden kommer alla bilar att vara online – alltid! Connected Cars ställer helt nya krav på säkerhet och kapacitet i de nätverk som ska behandla de data från sensorer i trafikbilden som användarna av vägnätet behöver. Vi har spetskompetens och löser utmaningarna så att alla data kommer dit de ska.

Case

Kartverket förnyar SharePoint-avtalet

kartverket

Kartverket har nationellt ansvar för geografisk information och driver det nationella fastighetsregistret. Varje år registreras 1,5 miljoner fastigheter genom Kartverket, och varje dag görs 6 miljoner slagningar i det nationella fastighetsregistret. Kartverket driver över 700 servrar och har en datalagringskapacitet på 4 petabyte.

Läs mer

Kontaktperson

Besöksadress
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Besöksadress
Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Besöksadress
Embriq AS, Violgata 8
1776 Halden

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Besöksadress
Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+46 70 993 43 14

retsales@rejlers.se

Se karta

Besöksadress
Gamlestadsvägen 2, B19
415-02 Göteborg, Sverige

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+46 31 61 01 00

retsales@rejlers.se

Se karta

Besöksadress
Turbinvägen 8
591-61Motala, Sverige

Fakturaadress
Embriq AS
Skanningsentralen
Rjukan Næringspark
3660 Rjukan
Norway

Alle fakturaer må settes opp som EHF faktura eller sendes til:

embriq@invoice.no
embriq@invoice.se

+46 141 22 48 60

retsales@rejlers.se

Se karta