Hopp til innhold

Säkra och dela företagets information

Företag lagrar ständigt mer information, vilket ställer stora krav på både lagring, kontroll och utnyttjande av information. Goda lösningar för samarbete innehåller mer än goda tekniska lösningar. Det är också viktigt att etablera goda arbetsprocesser för användning av lösningarna, både internt på företaget och tillsammans med kunder och samarbetspartner.

SharePoint

SharePoint är i dag en modern samarbetsplattform, oavsett om man vill ha en molnbaserad lösning i Office365 eller en lösning på plats baserad på SharePoint 2016. Centrala funktioner i plattformen är dokumentkontroll, versionskontroll, arbetsflöde, sökning och projekt-/teamrum med full säkerhet och åtkomstkontroll. Exempel på företagssystem baserade på SharePoint är intranät, extranät, dokumenthantering, projektstyrning och specialanpassade system baserade på specifika behov.

Valo - intranet in a box

Genom vårt partnerskap med Valo kan vi erbjuda en användarvänlig, moduluppbyggd intranätlösning som inkluderar mallbaserad presentation, nyhetspublicering, Social Hub, Delve Blogs, video, evenemang, sökning och administratörsverktyg, svenska och mycket mer. Det är en framtidsanpassad lösning med fullständigt stöd för din Office365-strategi. Globalt har Valo över 300 000 användare och har vunnit ”Best Intranet / Extranet Solution – European SharePoint Conference” för andra året i rad.

 

Samarbetstjänster

Intranätlösningar

Med SharePoint eller Office365 har man en modern portalplattform, antingen som företagets interna intranät eller som extranät mot de viktigaste kunderna. Lösningarna kan bestå av nyhetspublicering, dokumenthantering, business intelligence, sociala verktyg och gärna integrationer med företagets övriga affärssystem.

Dokumenthantering

Säker lagring och lokalisering av dokument står i centrum för företagets samarbete. Genom att definiera ändamålsenliga dokumenttyper, taggar och metadata säkrar man en genomtänkt hantering av företagets olika filer och dokument. Säker lagring och åtkomst är andra nyckelord.

Företagsprocesser

Utifrån företagets totala databehov hjälper vi dig definiera behov och lösningar, gärna med ett livscykelperspektiv. Vilka system ska dela information och var ska data lagras under längre tid. Här är det viktigt med en styrmodell som definierar vem som äger vilken information och vem som ska ha rättigheter till lagrad information.

Social plattform

Kommunikation handlar ofta om medveten och effektiv användning av sociale plattformar. Internt används oftast verktyg som Workplace (Facebook at work), Yammer och Slack för att engagera och dela snabbmeddelanden. Externt är verktyg som Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn centrala för att profilera sig mot kunder och partner. Här är den tekniska ”implementeringen” enkel men vissa riktlinjer krävs normalt för att ge önskad bild utåt.

Case

Kartverket förnyar SharePoint-avtal

kartverket

Kartverket har nationellt ansvar för geografisk information och driver det nationella fastighetsregistret. Varje år registreras 1,5 miljoner fastigheter genom Kartverket, och varje dag görs 6 miljoner slagningar i det nationella fastighetsregistret. Kartverket driver över 700 servrar och har en datalagringskapacitet på 4 petabyte.

Läs mer

Kontaktperson